Γερμανικές εκδόσεις

A2

Fit für A2

Τα «Fit für A1» και «Fit für A2» είναι εργαλεία για την προετοιμασία για τις νέες εξετάσεις «Fit A1» και «Fit A2». Απευθύνονται σε μαθητές 10 με 15 χρόνων, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των οποίων έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την επιλογή της θεματολογίας κάθε κειμένου.

Η μορφή της εξέτασης αναλύεται διεξοδικά στην αρχή κάθε βιβλίου και παρέχονται πολλές υποδείξεις για αποφυγή γνωστών λαθών – είτε σε γενικό επίπεδο εξέτασης είτε για κάθε κομμάτι αυτής ξεχωριστά. Υπάρχει πληθώρα ασκήσεων για κάθε μέρος των εξετάσεων και στο τέλος κάθε βιβλίου υπάρχει ένα αντιπροσωπευτικό τεστ πανομοιότυπο με το επίσημο για να…

Κλικ για λεπτομέρειες ...Deutsche Grammatik und Syntax

Η «Γερμανική γραμματική και συντακτικό» μπορεί πρακτικά να χρησιμοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία ώρα μαθήματος γερμανικών. Είναι ένα βιβλίο που μπορεί επίσης να φανεί πολύ χρήσιμο σε αυτοδίδακτους μαθητές.

Το βιβλίο ακολουθεί τους καινούριους κανόνες για τη γερμανική ορθογραφία και έχει ως βάση του όχι μόνο την επίσημη γερμανική γλώσσα αλλά και καθημερινές εκφράσεις.

Ως βιβλίο γραμματικής για μαθητές που έχουν τα ελληνικά ως βάση, υπολογίζει πολύ στην ύπαρξη διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ των δύο γλωσσών και τις εκμεταλλεύεται για να εξηγήσει πιο χειροπιαστά κάποια φαινόμενα.

Κάθε κανόνας γραμματικής και συντακτικού, κάθε επεξήγηση γίνεται χειροπιαστή για το μαθητή…

Κλικ για λεπτομέρειες ...Das große deutsche Übungsbuch

Το «Das große deutsche Übungsbuch» περιέχει 230 ασκήσεις πάνω στη γραμματική, το συντακτικό και την δημιουργία των λέξεων με μεγάλη ποικιλία στην τυπολογία (κάθε μια παρουσιασμένη ευδιάκριτα σε ξεχωριστή σελίδα), ένα διαγνωστικό τεστ στην αρχή και ένα επαναληπτικό τεστ στο τέλος του βιβλίου.

Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο τόσο για παραδοσιακό μάθημα μέσα στην τάξη όσο και για αυτοδίδακτους μαθητές.

Σε κάθε άσκηση υπάρχει υπόδειξη για την αντίστοιχη παράγραφο στο βιβλίο «Γερμανική γραμματική και συντακτικό», όπου ο μαθητής μπορεί να βρει το θεωρητικό κομμάτι του φαινομένου στο οποίο εξασκείται.

Κάθε άσκηση έχει επισήμανση για το γλωσσικό επίπεδο στο οποίο κατατάσσεται με…

Κλικ για λεπτομέρειες ...Mit Power zu Fit 2

Ένα βιβλίο εξάσκησης για τη βέλτιστη προετοιμασία της εξέτασης του Ινστιτούτου Γκαίτε για τα επίπεδα Α1 και Α2 για νέους. Μετά από μια παρουσίαση των γραμματικών και λεξιλογικών απαιτήσεων της εξέτασης, ακολουθούν πολλά τρικ για το μαθητή. Επιπρόσθετα, και τα 2 βιβλία είναι χωρισμένα σε τέσσερις ενότητες έκαστο, οι οποίες προετοιμάζουν το μαθητή για τα κομμάτια της ακουστικής κατανόησης, της κατανόησης κειμένου, του γραπτού και του προφορικού λόγου. Σε κάθε κομμάτι προσφέρονται επιπρόσθετα ασκήσεις διαφόρων τύπων. Έπειτα ακολουθεί με τη μορφή ενός δοκιμαστικού τεστ μια προσομοίωση της εξέτασης. Το συνολικό λεξιλόγιο στο τέλος του βιβλίου βοηθάει στην εκμάθηση των…

Κλικ για λεπτομέρειες ...HÖR-Manager

Το «HÖR-Manager» είναι μια συλλογή από 45 τεστ για το κομμάτι της ακουστικής κατανόησης, με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. Τα θέματα των κειμένων είναι σύγχρονα και ενδιαφέρουν τόσο το νεαρό όσο και το μεγαλύτερης ηλικίας μαθητή.

Το «HÖR-Manager» μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με οποιοδήποτε σύστημα διδασκαλίας των επιπέδων Α1 έως Β2. Στο βιβλίο επεξεργαζόμαστε όλα τα ζητήματα της γερμανικής γλώσσας που συνήθως δυσκολεύουν τον ξενόγλωσσο μαθητή στο κομμάτι της ακουστικής κατανόησης. Συχνά, οι ασκήσεις που καλείται να λύσει ο μαθητής, ανταποκρίνονται σε αυτές που θα συναντήσει στις επίσημες εξετάσεις του – ειδικά στα δυσκολότερα επίπεδα.

Το…

Κλικ για λεπτομέρειες ...ÖSD - A2 GD2

Αυτό το βιβλίο περιέχει

  • το υποδειγματικό τεστ για την εξέταση A2 Grundstufe Deutsch 2
  • αναλυτικό σχολιασμό με βάση το υποδειγματικό τεστ για την εξέταση A2 Grundstufe Deutsch 2 με συμβουλές και επεξηγήσεις για την λύση των ασκήσεων, καθώς και βαθμολογημένα υποδείγματα για το κομμάτι της γραπτής έκφρασης
  • τρία επιπλέον ολοκληρωμένα τεστ για την εξέταση A2 Grundstufe Deutsch 2 για την προετοιμασία των υποψηφίων
  • ένα ακουστικό CD για το κομμάτι της ακουστικής κατανόησης

Περισσότερες πληροφορίες για το ÖSD θα βρείτε εδώ. Και αυτή

Κλικ για λεπτομέρειες ...ÖSD - A2 KID2

Αυτό το βιβλίο περιέχει

  • το υποδειγματικό τεστ για την εξέταση A2 Kompetenz in Deutsch 2
  • αναλυτικό σχολιασμό με βάση το υποδειγματικό τεστ για την εξέταση A2 Kompetenz in Deutsch 2 με συμβουλές και επεξηγήσεις για την λύση των ασκήσεων, καθώς και βαθμολογημένα υποδείγματα για το κομμάτι της γραπτής έκφρασης
  • τρία επιπλέον ολοκληρωμένα τεστ για την εξέταση A2 Kompetenz in Deutsch 2 για την προετοιμασία των υποψηφίων
  • ένα ακουστικό CD για το κομμάτι της ακουστικής κατανόησης

Περισσότερες πληροφορίες για το ÖSD θα βρείτε εδώ. Και…

Κλικ για λεπτομέρειες ...
Generated with CodeCharge Studio.